Peter Maidhof


Amt Finanzverwaltung

Zimmer 11


Geschoß 1 OG (links)Tel. 06022 - 2206-47Fax 06022 - 2206-50eMail peter.maidhof@kleinwallstadt.de
 

Sachgebiet

-Kämmerer (Leiter des Finanz- u. Kassenwesens)
-Haushalts-Satzung Kleinwallstadt / Hausen / Verwaltungsgemeinschaft
-Stellv. des Geschäftsl. Beamten
-